22 Nisan 2013 Pazartesi

CHP ENGELLİLER KOMİSYONU ÜYELERİ; ENGELLİ VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

CHP ENGELLİLER KOMİSYONU ÜYELERİ; ENGELLİ VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ 
(FOTOĞRAFLI) EMRE SAÇLI MANİSA 
(İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Salihli İlçe Teşkilatı bünyesinde oluşturulan Engelliler Komisyonu, Engelli Aileleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD) üyeleri ile bir araya geldi. CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Fadime Özçakır'ın yanı sıra Salihli Kadın Kolları Başkanı Gülay Turan ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, engellilerle sohbet eden partililer CHP olarak engellilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirttiler. Ziyaret hakkında bilgi veren CHP Salihli Kadın Kolları Başkanı Gülay Turan, "CHP olarak engelli vatandaşlarımıza büyük önem veriyoruz. Bunun için parti bünyesinde bir Engelliler Komisyonu oluşturuldu. Bugünde buraya Manisa yönetimi ile birlikte sizlerin sorunlarını dinlemeye geldik. Bu tür ziyaretleri her zaman yapacağız. Engellilerimizin varsa özellikle kent yaşamında hayatlarını zorlaştıran kısıtlamaları ortadan kaldırmak için Salihli Belediyesi ile sizler arasında köprü vazifesi kuracağız" dedi. 
KOMİSYON FAALİYETLERİ HAKKINDA VERİLEN BİLGİLER: 
CHP ile TOPLUMSAL ENGELLERE SON
• Engelli yurttaşlarımızı çağdaş yaşamın gerektirdiği olanaklara her alanda kavuşturacağız. Engelli yurttaşlarımızın sorunlarını herkesin ortak duyarlılığı ile çözeceğiz.
• Engelli yurttaşlarımızın toplumsal yaşamın her alanına % 100 erişimini sağlayacağız.
• Bireylerin sahip olduğu sakatlık ya da kronik hastalıkların toplumsal engele dönüşmesini önleyeceğiz. 
• Birleşmiş Milletler Engelliler Hakkı Sözleşmesi’nin devlete yüklediği tüm sorumlulukların gereğini yerine getireceğiz. Bu sözleşmenin Ek İhtiyari Protokolü’nün de en hızlı şekilde onaylanmasını sağlayacağız.
• Tüm fiziksel alanları engellilere yönelik olarak hızla düzenleyeceğiz. Yerel yönetimlerin sorumluluğu altında engellerin kaldırılmasını sağlayacağız. 
• Engellilerimizin ve kronik hastalarımız için fırsat eşitliğini sağlayacağız. 
• Tüm ulaşım araçlarını, sinema, tiyatro, konser salonlarını ve ortak kullanım alanlarını engelli dostu hale getireceğiz.Emekliler milli gelir artışından pay alacak Engelliler için sınırsız erişim72 73
• Ayrımcılık türlerinin de tanımlanacağı ayrımcılıkla mücadele yasasını çıkaracağız.
• Ayrımcı uygulamaları izleyen bir mekanizma kuracak, ayrımcılıkla ilgili davalarda ispat yükünü tersine çevireceğiz.
ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE ÖZEL EĞİTİM
• Engellilere gerekli eğitimi bedelsiz sağlamak devletin öncelikli görevi olacak. 
• Ağır gelişen, tam gelişemeyen veya zihinsel engelli çocukların özel yöntemlerle eğitimlerini sağlayacağız. Bu yurttaşlarımızın çalışma olanağına kavuşturulmaları ve topluma kazandırılmaları için özel projeler 
uygulamaya koyacağız.
• İşitme ve görme engellilerin üniversiteler dâhil, eğitimin her kademesinde, rahat ve kaliteli eğitim alabilmelerini sağlayacağız. 
• Engellilerimiz için çağdaş teknik altyapı ve donanım imkânları, özel kütüphane ve sanal öğrenme ortamları oluşturacağız.
• Engellilere mesleki eğitim veren kurumlarda branş öğretmeni ihtiyacını karşılayacağız. Belli işleri yapabilecek bütün engellilerimize gerekli meslek ve sanat eğitimini devlet olanakları ile sağlayacağız.
ENGELLİLER İÇİN TOPLUMSAL YAŞAM
• Engelliler için üretilen spor araçlarını yaygınlaştıracağız. Spor yoluyla engellilerin toplumla kucaklaşmasını kolaylaştıracağız.
• Her yaştaki ve her yöredeki engelli bireylerin bilgi kaynaklarına daha kolay ulaşmaları için özel donanımlı eğitim ve teknoloji merkezleri kuracağız.
• Engellilere yönelik uygun işe uygun eleman stratejisi oluşturacağız. İş ve Meslek Danışmanlığı ile işe uyum için rehberlik hizmetlerini ülke genelinde 
sağlayacağız.
• Engelliler ile ilgili konularda engelli örgütlerinin karar alma süreçlerine etkin katılımı için yasal önlemler alacağız.
• Görme engellilere yönelik kitapların dijital ortama aktarımını artıracağız.
ENGELLİLER İÇİN GENİŞLETİLMİŞ SOSYAL HAKLAR
• Çalışsın çalışmasın bütün engellilere sürekli sakatlık aylığı ödeyeceğiz.
• Bakım Sigortası Yasası’nı çıkartacak; bakıma muhtaç tüm engellilere, yoksulluk ölçütü gözetmeksizin bakım hizmeti sunacağız.
• Kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaları eksiksiz olarak 
kullanılmasını sağlayacağız.
• Serbest meslek sahibi ve kendi işini kurmak isteyen engellilere vergi 
avantajları ve faizsiz kredi sağlayacağız.
• Ağır derecedeki engellileri, sosyal rehabilitasyon hizmetleri eşliğinde 
üretim sürecine katmayı amaçlayan, Korumalı İş Yeri Yasası’nı çıkaracağız.
• “Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı” kavramını tek yanlı uygulamak suretiyle 
engellilerin sakatlık derecesini yapay olarak düşüren ve hak kayıplarına 
yol açan düzenlemeleri yürürlükten kaldıracağız.
İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR GELİR, KALİTELİ VE ÇAĞDAŞ BAKIM 
• Yaşlılarımızın aileleri de dahil kimseye muhtaç olmadan, itibarlı, bağımsız 
yurttaşlar olarak kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacağız. 
• Yaşlılarımız Aile Sigortası kapsamında destek alacak.
• Toplumsal yaşamın her alanında yaşlıları dışlayıcı uygulamaların önüne 
geçeceğiz. 
• Ailede yaşlı bakımının yarattığı sorunları çözecek kurumsal destek ve 
hizmetleri hızla uygulamaya koyacağız. 
• Evde yaşlılara bakan aile üyeleri için sosyal, psikolojik ve finansal destek 
sistemleri oluşturacak, mevcut olanları iyileştireceğiz.
İtibarlı, bağımsız yaşlılar74 75
EV ORTAMI SICAKLIĞINDA KURUMSAL BAKIM
• Gelecekte duyulacak yaşlı bakım ihtiyacını karşılamak için yeni bir bakım 
anlayışı çerçevesinde kapasite ve altyapı çalışmaları yapacağız. 
• Yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlı kadınlarımız için gündelik yaşam 
destekleri ve gündüz bakım sistemleri geliştireceğiz.
• Günlük bakım hizmeti veren kurumları sayıca artıracak ve geliştireceğiz. 
Böylece evindeki yaşlıya bakan kadınlarımızın bağımlılık ve 
sorumluluklarını azaltacağız. 
• Yaşlılarımıza bakım ve destek hizmeti veren kurumlarda onur kırıcı 
davranışlara asla izin vermeyeceğiz.
• Özel hayata saygılı olmayan ve para karşılığı sunulan hasta ve yaşlı bakım 
uygulamaları yerine ücretsiz ve insan haklarına duyarlı bakım hizmetleri 
geliştireceğiz.
YAŞLILARA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
• Önleyici hekimlik, erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanacağı yaşlılık 
hekimliği (geriatri) hastaneleri kuracağız. 
• Evde bakıma ihtiyaç duyan bütün yaşlı yurttaşlarımız için yardımcı sağlık 
personeli görevlendireceğiz. 
• Yaşlılarımızın göz, diş sağlığı ve genel sağlık durumunun korunması için 
uzman ekiplerle düzenli taramalar gerçekleştireceğiz. 
(ES-ERG-Y) 12:37:31 12/04/2013//.04.2013 12:40:12