17 Haziran 2013 Pazartesi

SALİHLİ ŞUBESİ ANKARA'DA

ENAD ÜYELERİNİ ANKARA’YA GÖTÜRDÜ


            Kısa adı ENAD olan “Engelli Aileleri Eğitim, Kültür ve  Dayanışma Derneği” Manisa, Salihli Şubesi Başkan ve üyeleri; Salihli Belediyesi’nin verdiği yardım, katkı ve ekonomik destek ile üyelerinden 100 kişiyi, 7 Haziran 2013 Cuma günü Kentimizden hareketle 8 Haziran Cumartesi günü Başkent Ankara’ya götürdü.
            İlk defa Ankara’ya giden engelli ailelerimiz sabah kahvaltısını Ankara Kurtuluş parkında yaparak; Önce, eski (Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi 2. Meclis Binası) Türkiye Büyük Millet Meclisine, oradan da yeni Türkiye Büyük Millet Meclisine geçerek, rehber eşliğinde Meclisin tamamı gezildi ve bilgi alındı.
Öğle yemeği, ENAD “Engelli Aileleri Eğitim, Kültür ve  Dayanışma Derneği” Genel Başkanı Sayın Recep ERDEM  tarafından Gençlik parkında verildi. Daha sonra da Anıt Kabir engelliler ve aileleri tarafından rehber eşliğinde gezildi, Akşam yemeği de Ankara temelli gölü çevresinde yenilerek Salihliye dönüldü.
            ENAD “Engelli Aileleri Eğitim, Kültür ve  Dayanışma Derneği” Manisa ili Salihli İlçe Şube Yönetim Kurulu Başkanı Emin KUYUCU gezinin çok olumlu, güzel, başarılı ve yararlı geçtiğini, engellilerimizin ve ailelerinin bu tür gezilere ihtiyaç duyduğunu, özellikle de Baş kentimiz Ankara’yı gezmekten, yakından tanımaktan çok mutlu olduklarını, bu mutluluğu bize esirgemeyen: Başta Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Uğur OKAY ve değerli ekibine; Ayrıca  Başkan danışmanı Perihan ÖRS’ün Yaptığı katkılardan dolayı  engelliler, aileleri ENAD yönetim kurulu ve şahsım adına teşekkür ederim.

Başkan Emin KUYUCU; ENAD “Engelli Aileleri Eğitim, Kültür ve  Dayanışma Derneği” olarak  Engelli ailelerine yönelik  bu tür gezilerin devam etmesini istiyoruz dedi.

22 Nisan 2013 Pazartesi

CHP ENGELLİLER KOMİSYONU ÜYELERİ; ENGELLİ VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

CHP ENGELLİLER KOMİSYONU ÜYELERİ; ENGELLİ VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ 
(FOTOĞRAFLI) EMRE SAÇLI MANİSA 
(İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Salihli İlçe Teşkilatı bünyesinde oluşturulan Engelliler Komisyonu, Engelli Aileleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD) üyeleri ile bir araya geldi. CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Fadime Özçakır'ın yanı sıra Salihli Kadın Kolları Başkanı Gülay Turan ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, engellilerle sohbet eden partililer CHP olarak engellilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirttiler. Ziyaret hakkında bilgi veren CHP Salihli Kadın Kolları Başkanı Gülay Turan, "CHP olarak engelli vatandaşlarımıza büyük önem veriyoruz. Bunun için parti bünyesinde bir Engelliler Komisyonu oluşturuldu. Bugünde buraya Manisa yönetimi ile birlikte sizlerin sorunlarını dinlemeye geldik. Bu tür ziyaretleri her zaman yapacağız. Engellilerimizin varsa özellikle kent yaşamında hayatlarını zorlaştıran kısıtlamaları ortadan kaldırmak için Salihli Belediyesi ile sizler arasında köprü vazifesi kuracağız" dedi. 
KOMİSYON FAALİYETLERİ HAKKINDA VERİLEN BİLGİLER: 
CHP ile TOPLUMSAL ENGELLERE SON
• Engelli yurttaşlarımızı çağdaş yaşamın gerektirdiği olanaklara her alanda kavuşturacağız. Engelli yurttaşlarımızın sorunlarını herkesin ortak duyarlılığı ile çözeceğiz.
• Engelli yurttaşlarımızın toplumsal yaşamın her alanına % 100 erişimini sağlayacağız.
• Bireylerin sahip olduğu sakatlık ya da kronik hastalıkların toplumsal engele dönüşmesini önleyeceğiz. 
• Birleşmiş Milletler Engelliler Hakkı Sözleşmesi’nin devlete yüklediği tüm sorumlulukların gereğini yerine getireceğiz. Bu sözleşmenin Ek İhtiyari Protokolü’nün de en hızlı şekilde onaylanmasını sağlayacağız.
• Tüm fiziksel alanları engellilere yönelik olarak hızla düzenleyeceğiz. Yerel yönetimlerin sorumluluğu altında engellerin kaldırılmasını sağlayacağız. 
• Engellilerimizin ve kronik hastalarımız için fırsat eşitliğini sağlayacağız. 
• Tüm ulaşım araçlarını, sinema, tiyatro, konser salonlarını ve ortak kullanım alanlarını engelli dostu hale getireceğiz.Emekliler milli gelir artışından pay alacak Engelliler için sınırsız erişim72 73
• Ayrımcılık türlerinin de tanımlanacağı ayrımcılıkla mücadele yasasını çıkaracağız.
• Ayrımcı uygulamaları izleyen bir mekanizma kuracak, ayrımcılıkla ilgili davalarda ispat yükünü tersine çevireceğiz.
ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE ÖZEL EĞİTİM
• Engellilere gerekli eğitimi bedelsiz sağlamak devletin öncelikli görevi olacak. 
• Ağır gelişen, tam gelişemeyen veya zihinsel engelli çocukların özel yöntemlerle eğitimlerini sağlayacağız. Bu yurttaşlarımızın çalışma olanağına kavuşturulmaları ve topluma kazandırılmaları için özel projeler 
uygulamaya koyacağız.
• İşitme ve görme engellilerin üniversiteler dâhil, eğitimin her kademesinde, rahat ve kaliteli eğitim alabilmelerini sağlayacağız. 
• Engellilerimiz için çağdaş teknik altyapı ve donanım imkânları, özel kütüphane ve sanal öğrenme ortamları oluşturacağız.
• Engellilere mesleki eğitim veren kurumlarda branş öğretmeni ihtiyacını karşılayacağız. Belli işleri yapabilecek bütün engellilerimize gerekli meslek ve sanat eğitimini devlet olanakları ile sağlayacağız.
ENGELLİLER İÇİN TOPLUMSAL YAŞAM
• Engelliler için üretilen spor araçlarını yaygınlaştıracağız. Spor yoluyla engellilerin toplumla kucaklaşmasını kolaylaştıracağız.
• Her yaştaki ve her yöredeki engelli bireylerin bilgi kaynaklarına daha kolay ulaşmaları için özel donanımlı eğitim ve teknoloji merkezleri kuracağız.
• Engellilere yönelik uygun işe uygun eleman stratejisi oluşturacağız. İş ve Meslek Danışmanlığı ile işe uyum için rehberlik hizmetlerini ülke genelinde 
sağlayacağız.
• Engelliler ile ilgili konularda engelli örgütlerinin karar alma süreçlerine etkin katılımı için yasal önlemler alacağız.
• Görme engellilere yönelik kitapların dijital ortama aktarımını artıracağız.
ENGELLİLER İÇİN GENİŞLETİLMİŞ SOSYAL HAKLAR
• Çalışsın çalışmasın bütün engellilere sürekli sakatlık aylığı ödeyeceğiz.
• Bakım Sigortası Yasası’nı çıkartacak; bakıma muhtaç tüm engellilere, yoksulluk ölçütü gözetmeksizin bakım hizmeti sunacağız.
• Kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaları eksiksiz olarak 
kullanılmasını sağlayacağız.
• Serbest meslek sahibi ve kendi işini kurmak isteyen engellilere vergi 
avantajları ve faizsiz kredi sağlayacağız.
• Ağır derecedeki engellileri, sosyal rehabilitasyon hizmetleri eşliğinde 
üretim sürecine katmayı amaçlayan, Korumalı İş Yeri Yasası’nı çıkaracağız.
• “Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı” kavramını tek yanlı uygulamak suretiyle 
engellilerin sakatlık derecesini yapay olarak düşüren ve hak kayıplarına 
yol açan düzenlemeleri yürürlükten kaldıracağız.
İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR GELİR, KALİTELİ VE ÇAĞDAŞ BAKIM 
• Yaşlılarımızın aileleri de dahil kimseye muhtaç olmadan, itibarlı, bağımsız 
yurttaşlar olarak kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacağız. 
• Yaşlılarımız Aile Sigortası kapsamında destek alacak.
• Toplumsal yaşamın her alanında yaşlıları dışlayıcı uygulamaların önüne 
geçeceğiz. 
• Ailede yaşlı bakımının yarattığı sorunları çözecek kurumsal destek ve 
hizmetleri hızla uygulamaya koyacağız. 
• Evde yaşlılara bakan aile üyeleri için sosyal, psikolojik ve finansal destek 
sistemleri oluşturacak, mevcut olanları iyileştireceğiz.
İtibarlı, bağımsız yaşlılar74 75
EV ORTAMI SICAKLIĞINDA KURUMSAL BAKIM
• Gelecekte duyulacak yaşlı bakım ihtiyacını karşılamak için yeni bir bakım 
anlayışı çerçevesinde kapasite ve altyapı çalışmaları yapacağız. 
• Yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlı kadınlarımız için gündelik yaşam 
destekleri ve gündüz bakım sistemleri geliştireceğiz.
• Günlük bakım hizmeti veren kurumları sayıca artıracak ve geliştireceğiz. 
Böylece evindeki yaşlıya bakan kadınlarımızın bağımlılık ve 
sorumluluklarını azaltacağız. 
• Yaşlılarımıza bakım ve destek hizmeti veren kurumlarda onur kırıcı 
davranışlara asla izin vermeyeceğiz.
• Özel hayata saygılı olmayan ve para karşılığı sunulan hasta ve yaşlı bakım 
uygulamaları yerine ücretsiz ve insan haklarına duyarlı bakım hizmetleri 
geliştireceğiz.
YAŞLILARA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
• Önleyici hekimlik, erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanacağı yaşlılık 
hekimliği (geriatri) hastaneleri kuracağız. 
• Evde bakıma ihtiyaç duyan bütün yaşlı yurttaşlarımız için yardımcı sağlık 
personeli görevlendireceğiz. 
• Yaşlılarımızın göz, diş sağlığı ve genel sağlık durumunun korunması için 
uzman ekiplerle düzenli taramalar gerçekleştireceğiz. 
(ES-ERG-Y) 12:37:31 12/04/2013//.04.2013 12:40:12

25 Mart 2013 Pazartesi

ENAD Kadınlar gününü kutladı

ENAD Kadınlar gününü kutladı
        ENAD Engelleri Aşalım parkı içindeki Kafede dernek üyeleri ve gönül verenlerden oluşan kadınlara ve engellilerimize pasta ve çay ikram ederek katılanlara karanfil verildi.
        Kısa adı ENAD olan Engelli Aileleri Eğitim,Kültür ve Dayanışma  Derneği 8 Mart Dünya kadınlar gününü Engelleri Aşalım parkı içindeki Kafede dernek üyeleri ve gönül verenlerden oluşan kadınlara  ve engellilerimize pasta ve çay ikram ederek katılanlara karanfil verildi. ENAD Başkanı Emin Kuyucu  katılanlara  günün anlam ve önemini içeren bir konuşma yaptı.
        Aynı kafe içinde Dünya kadınlar günü bir gün dahi olsa hoşca vakit geçirmeleri için kadınlarımıza yönelik eğlence programı tertiplenmiş ve üyelerimiz doyasıya eğlenmişlerdir.
        Yine ENAD yönetim kurulu 8 Mart Kadınlar günü nedeniyle İlçemiz Gaffar Okan mahallesinde ikamet eden 4 çocuktan üçü engelli olan Kevi anneyi ziyaret ederek Dünya kadınlar gününü kutladı.Kevi annenin Cihan Ekin, Civan Ekin ve Mehmet Can Ekin adlarındaki erkek çocukların doğuştan Tıp dilinde MENTAL RATARDASYON teşhisi ile %90 ağır engelli oldukları doktor raporu ile ile tesbit edilmiştir. ENAD yönetim kurulu adına Emin Kuyucu annenin bu üç engelliye özveri ile baktığını,engelliyi bakmak zor olduğunu sağ duyu vatandaşlarımızın bu aileye  maddi ve manevi yardım eli uzatmasını  istiyoruz dedi.Başkan Emin Kuyucu Dünya kadınlar günü nedeniyle kadınların günlerinin kutlu olmasını istedi.
 (09 Mart 2013, Cumartesi)

8 Mart 2013 Cuma

ENAD İle Belediye Arasında Protokol İmzalandı


SALİHLİ: ENAD İle Belediye Arasında Protokol İmzalandı

Salihli Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay ve Engelli Ailelerin Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD) Başkanı Emin KUYUCU...

Salihli Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay ve Engelli Ailelerin Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD) Başkanı Emin Kuyucu, Yörük Mahallesi'nde belediye tarafından yaptırılan Engelleri Aşma Parkı'ndaki kafeteryanın dernek tarafından kullanılması için protokol imzaladı.
Protokolün amacıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay, "Salihli Belediyesi olarak amacımız bölgemizde resmi ve özel eğitim kurumları ile işbirliği yaparak Salihli'de yaşamını sürdüren engelli çocuklarımızın ve ailelerinin iyi eğitim almasını sağlamaktır. Salihli Belediyesi bugüne kadar hem ENAD'a hem de Tüm Engelliler ve Aileleri Kültür Yardımlaşma ve Destek Derneği'ne bugüne kadar kira desteği sağlamıştır. Bundan sonrada belediyemizin desteği devam edecek. ENAD, sosyal bir iş yapıyor, bizde bu çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Bu protokol ile daha çağdaş, sağlıklı ve sıcak bir ortamda dernek faaliyetlerinizi yürüteceksiniz. Hayırlı olsun" dedi.
ENAD Başkanı Emin Kuyucu ise Salihli Belediyesi'nin ilçedeki engelli vatandaşların sosyal yaşam kalitesini yükseltmek için çok önemli adımlar attığını belirtti. Engelleri Aşma Parkı'nın da bu adımlardan biri olduğunu belirten Kuyucu, Başkan Okay'a teşekkür etti.
Protokol gereği, Yörük Mahallesi'nde bulunan Engelleri Aşma Parkı oyun alanı, kafeteryası, iç tefrişatı iki yıl süre ile derneğe devredildi.

22 Şubat 2013 Cuma

ENAD’A ZİYARET

ENAD’A ZİYARET
Manisa İl Genel Meclisi'nden ENAD'a Ziyaret  
Manisa İl Genel Meclisi Toplum Aile Çocuk ve Engelliler Komisyonu Başkanı Sabri Şahin, Engelli Aileleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'ni (ENAD) ziyaret etti.
Manisa İl Genel Meclisi Toplum Aile Çocuk ve Engelliler Komisyonu Başkanı Sabri Şahin, Engelli Aileleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'ni (ENAD) ziyaret etti.
Sabri Şahin, ENAD Başkanı Emin Kuyucu ve dernek üyeleriyle dernek binasında bir araya gelerek, sorun ve isteklerini dinledi.
Engelsiz bir yaşam için işbirliği yapılması gerektiğine dikkati çeken Şahin, "Engellilerin sorunlarını çözme konusunda geçmiş yıllara oranla oldukça mesafe kat edilmiştir ancak yine de yapacaklarımız var" dedi. ENAD Başkanı Emin Kuyucu da ziyaret dolayısıyla Şahin'e teşekkür etti. Sabiri Şahin'e ziyaretinde Gelişim Danışmanlık Şirketi Kurucusu Hüseyin Arabasüren de eşlik etti. 
((10.12.2012 14:25 // Anadolu Ajansı [4159075]))  Muhabir: Çetin Karabıyık / Efsun Yılmaz; 12 Ocak 2013 - Cumartesi